Thành Viên

Rút Kim Cương

Số Kim Cương Hiện Có:

Bắt Buộc Rút Từ 550 Kim Cương Trở Lên.
– Sau Khi Đặt Lệnh Rút Kim Cương Vui Lòng Chờ Từ 5 - 30 Phút!
- Lưu Ý Trước Khi Rút (Vui Lòng Kiểm Tra Kĩ Tài Khoản Và Mật Khẩu Chính Xác Để Rút Kim Cương Được Diễn Ra Nhanh Nhất).
- Với Những Tài Khoản Facebook Vui Lòng Cài Mã Bảo Mật Trước Khi Rút Kim Cương.
STT Users ID Nội Dung Số Kim Cương Trạng Thái Thời Gian