Đua Top Nạp Thẻ Tháng 07
Nhận Ngay Nhiều Quà Khủng
TOP 1 : 50.000 Và 2.000.000đ 💰
TOP 2 : 40.000 Và 1.000.000đ 💰
TOP 3 : 30.000 Và 500.000đ 💰
TOP 4 : 20.000 Và 200.000đ 💰
TOP 5 : 10.000 Và 100.000đ 💰
Shop Sẽ Chọn Thêm 10 Bạn Ngẫu Nhiên:
5 Bạn Nạp > 100.000đ 💰 Sẽ Nhận Được: 100
Đặc Biệt Tặng Ngẫu Nhiên: 1.000 Và 100.000đ 💰 Cho 5 Bạn May Mắn.
  • 1 Lương trung cường
  • 2 Dương phục
  • 3 Trần Nhật Quang
  • 4 Phamhoangvu1
  • 5 Tuantu17

Chúc Mừng Dls12*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 338 Kim Cương, Chúc Mừng PhạmA*** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 950 Kim Cương, Chúc Mừng L*** Vừa Nạp 50.000đ Được Nhận 890 Kim Cương, Chúc Mừng VA*** Vừa Nạp 50.000đ Được Nhận 800 Kim Cương, Chúc Mừng Hùng K*** Vừa Nạp 100.000đ Được Nhận 950 Kim Cương, Chúc Mừng xinnh*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 550 Kim Cương, Chúc Mừng tangn3*** Vừa Nạp 20.000đ Được Nhận 888 Kim Cương, Chúc Mừng thin2*** Vừa Nạp 200.000đ Được Nhận 999 Kim Cương


Vòng Quay Kim Cương DLS

  • Đã Quay: 35,860
90,000đ 30,000đRandom ACC DLS Vip

Random ACC DLS Vip

  • Còn Lại: 46
50,000đ